Suksessformel for prosjekter

v/Per Atle Eliassen

 

Her forleden var jeg på en samling hvor blant andre Sjur Dagestad, professor i innovasjon ved NTNU, hadde innlegg.

 

En av de mange interessante tingene han presenterte var fra en bok om innovasjon forfattet av CEO ved Stanford Research Institute (SRI). De hadde gjennom å analysere hundrevis av suksessprosjekter sett på om en kunne utlede en formel for suksess ved å gruppere suksesskriterier som gikk igjen. Og, det kunne man!

Formelen for suksess i et innovasjonsprosjekt er i hht SRI som følger:

Suksess =
Behov x
Verdi x
Ildsjel x
Team x
Forankring

 

Innsatsfaktorene gis en verdi mellom 0-100% (0,0-1,0) og multipliseres med hverandre. Jeg vil nå gjengi litt fritt etter husken hva en må tenke på ift å gi innsatsfaktorene verdi, så kommer jeg tilbake til best practise ift bruk av suksessformelen på slutten av bloggposten.

 

Innsatsfaktoren “Behov” går på å ha sørget for å sette seg inn i og forstå kundens reelle behov, slik at dette direkte gjenspeiles i løsningen. Ta også hensyn til at det er den riktige kunden du prøver å forstå. Alle er ikke kunden din – spiss utfallsrommet før du setter deg inn i disses behov.

Innsatsfaktoren “Verdi” defineres som oppfyllelse av behov minus heft (eks reklamasjoner, ussel kvalitet, irritasjon, uklar prising osv osv).

Innsatsfaktoren “Ildsjel” går på at prosjektet har ressurser av personlighetstypen “De som får ting til å skje”. For ordens skyld, de to andre personlighetstypene som ble nevnt var “De som ser på at ting skjer”, og “De som lurer på hva som skjedde”. Skihopperen Bokløv (innførte V-stilen) og polarhelten Amundsen kan være eksempler på førstnevnte.

Innsatsfaktorene “Team” og “Forankring” avdekker om man har nok kompetente ressurser til å gjøre jobben, samt om prosjektet har sponsorer som gir prosjektet de nødvendige linjemessige avklaringer, beslutninger og finansiering.

 

Så kan vi se på hvordan modellen fungerer i praktisk bruk, Setter man inn 50% som verdi for hver av innsatsfaktorene får man en så lav suksessrate som 3%. TRE prosent!! Halvveis innsats hjelper altså ikke på. 80% innsats på alle innsatsfaktorene gir sukesessrate på 33%, noe som iflg forskningsresultatene regnes som en slags normalverdi. En bør altså ikke gå mye noe under dette nivået om prosjektet skal kunne ha en rimelig sannsynlighet for suksess. Det skal med andre ord veldig høye verdier til på alle innsatsfaktorene bare for å kunne gi en normalverdi for suksesssannsynlighet. Verd å merke seg.

 

I forhold til bevisstgjøring om hva som kan påvirke suksess og forhold en prosjektleder kan påvirke, er dette et verktøy som etter mitt skjønn er vel verd å ha med i verktøykassen.

 

Oppdatert: Sjur om innovasjonssuksesskriteriene (video).

Sjur om innovasjonsfundamentene from Espen on Vimeo.

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s