Fotoforbud

Undertegnede er som en musikkinteressert sjel ofte å finne som tilhører på konsert. Som fotointeressert er så og si alltid kameraet med. Dessverre er det mange arrangement som praktiserer fotoforbud, og fotorettighetene er formodentlig solgt. Et eksempel er Trondheim Rock hvor bl.a. Whitesnake skal spille på Torvet i mai.

Er fotoforbud det gunstigste alternativet for en festivalarrangør? Ville ikke et frislipp generere mer blest og omtale for en festivalarrangør, evt band – hvis det er de som drar med seg slike klausuler? Mitt forslag er å akseptere all fotografering, men stille som klausul at alle bilder tatt fra arrangementet skal ha Creative Common-lisens. Dette må da også gjelde for de profesjonelle, som aviser og lignende.

fotoforbudt

PS! Ved evt oppfølging av temaet i Twitter, merk innlegg med #ccphoto.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s