Akk, våre dødes navn

En kjær og nær venn, denne bloggs ene faste leser (etter eget utsagn), gikk bort i dag etter en tids sykeleie. Jeg vil alltid huske hans støyende latter, og lyser med dette utdraget av Inger Hagerups dikt “Akk våre dødes navn” fred over min gode venn Rogers minne:

Livet er kort, og dødens kappe henger
evig omkring oss. Nå er du gått over
broen som fører mellom dag og natt.
Slik vil vi tenke på deg: at du sover,
bare litt fastere og bare lenger,
drømmeløst godt den dype stjernenatt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s