Trondheim-Oslo på 2 timer

Norsk Bane har med hjelp av Deutsche Bahn tatt fram en rapport hvor de viser at nonstop-reisetid med lyntog mellom Trondheim og Oslo kan komme under 2 timer. Forutsetningen er flere nye broer og 40% av traséen i tunnel, dette skal gjøre strekningen 5 mil kortere enn i dag. Rapporten skal overleveres stortingets transportkomité i slutten av uken, og inngå som underlag til nasjonal transportplan 2009.


Ja takk! sier jeg. Og med det samme dere er i gang med tunnel og broprosjekteringen – Lag alt bredt nok til at ny firefelts E6 med motorvei kl.A -standard kan gå side om side!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s