Vindmøller og rein, på tide å tenke nytt?

Herrefred, disse reineierne fornekter seg ikke…
Nå har de sett seg ut vindmølleparken i Bessaker av alle steder som helt umulig å leve med for reindriftsnæringa. Vindmøllene støyer, de knerter havørn hvis lik ved møllefoten skremmer vannet av reinen, og legger i det hele tatt bånd på det meste av reinnæringens beiteområder på Fosenhalvøya – i følge årsmøtet i Samisk Sosialdemokratisk Forum.
Det har til og med vært samer fra Jämtland over for å beskue mistrøstigheten og nikke alvorlig med når media får overlevert historien om hvorfor dette medfører at man ikke kan anbefale sine barn å gå inn i familiebedriften lenger. Det er så trist at man nesten fristes til å gråte en skvett… NOT!

Denne bloggs synspunkter på den norske saue- og reinnæringens dyrehold er kanskje kjent for noen av leserne fra før, og det er så langt ikke ført statistikk for at situasjonen har bedret seg siden dette ble debattert her i 2006. Satsing på alternativ energi bør og skal ha høy prioritet, ikke minst i Midt-Norge som det også tidligere er tatt til orde for i denne blogg.
Hvor i all verden skal vindmøller settes opp om ikke ved, eller utenfor kysten? Miljømessig får vi i dette tilfellet i pose og sekk. Vindmølleparken reduserer behov for å hente energi fra gasskraftverk hjemme eller fra olje-/kullfyrte kraftverk på kontinentet, i tillegg vil en redusert reinnæring bety mindre scooter- og helikopterbruk i og over Fosen. Genialt. Repeat after me: Gen-i-alt.

Og dessuten, hvis denne reinen nå er avlet fram med så dårlige gener at den ikke takler vindmøllestøy, hva med å konvertere fra reinsdyrhold til naturens genavlede hjort og rådyr i stedet? DE affiseres helt tydelig ikke av noen skarve vindmøller affal, og ikke av så mye annet heller kan det virke som…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s