Stappmette norske rovdyr…?


Jeg zapp’et meg inn i et debattprogram med tittelen “stappmette norske rovdyr” her forleden kveld. Temaet var rovdyrenes påståtte herjinger i saue- og reinflokkene som beiter i utmark og høyfjell. Over 150.000 sauer og reinsdyr forsvinner hvert år. Av disse blir ca. 50.000 årlig erstattet av det offentlige, fordi de antas drept av fredede rovdyr. Sauebøndene og reineierne mener selvfølgelig at antallet er veeesentlig høyere…

Men, jeg dropper DEN siden av saken. Det er ikke mer enn 5-600 bjørn, ulv, jerv og gaupe i landet til sammen, de må da ha mat…

Det er 2 millioner sau som slippes ut på utmarksbeite hvert år. Trekker vi fra de 120.000 som omkommer årlig, er det altså 1,88 mill sau som spretter rundt i marka – pisselivredde for å bli rovdyrmat. Eller de ruser seg i hjel på parafindunster av solvarm asfalt, E6 er sauenes svar på “Plata”. Eller de blir påkjørt…. Og HVA har de nå på/ved veien å gjøre i det hele tatt?
Og reinen stakkar, samene har jo så mange at det blir en massiv overbeiting på fjellet. Det vil altså si at de fleste rein stryker med av mangel på mat!

Det massive tapet av dyr forteller om et dyrehold som grenser til det kriminelle. Ingen bør ha lov til å bare la kapitalen bli borte, og så be skattebetalerne om erstatning. Dyrenes lidelser kommer i annen rekke. Tittelen på debattprogrammet burde heller vært “Stappteite norske saue- og reineiere”, og debatten burde gått på om det var riktig eller ikke av statsadvokaten å ta ut tiltale og bure inn hver eneste en av de som brøt Lov om dyrevern, bevisst eller ubevisst..!

One thought on “Stappmette norske rovdyr…?”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s