Kalenderfilosofering – og litt facts

Med det samme vi er inne på dette med tid, kan det være på sin plass å drodle litt rundt kalenderen oxo…

Altså; Man vet at månedsnavnene september (måned 9), oktober (10), november (11), desember (12) stammer fra latinske tallord, men tallordene månedsnavnene bygger på betyr hhv septem=7, octo=8, novem=9 og decem=10.

Hvorfor i all verden skulle noen oppkalle fire av årets måneder etter tall og bomme med to? Nei, akkurat! Året begynte med mars, da våren kom og den nye syklusen begynte. Hvorfor skulle man finne på å legge til en dag i den korteste måneden et stykke ut i året? Nei, det er nettopp dét. De raska sammen alle dagene som var igjen og la dem i den siste måneden i året, og den måneden fikk en ekstra dag ved skuddår. Latterlig enkelt den gangen, totalt forkludret idag. Året slutter altså med februar, som enhver kan forstå!

Og hva er bakgrunnen for denne framskyvingen, spør du kanskje? Vel, du finner noe om det her…

2 thoughts on “Kalenderfilosofering – og litt facts”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s