Fordelene med å forlenge ukedagene.

En lenger dag vil føre til mindre travelhet, mindre stress.

For veldig mange vil en typisk 24-timers dag brytes ned slik:

  • 2 timer morgenstell, frokost og arbeidsreise
  • 8 timer på jobb
  • 6 timer fri
  • 8 timer søvn

En typisk 28-timers dag kan brytes ned slik:

  • 2 timer morgenstell, frokost og arbeidsreise.
  • 10 timer på jobb
  • 7 timer fri
  • 9 timer søvn

Med en 28-timers dag vil du få mer søvn og mer fritid pr dag. Du jobber fortsatt 40 timer pr uke, men du vil være mindre stresset og oppkavet.

Tilbake

One thought on “”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s