Link til andre poster i en post

Du kan linke direkte til andre poster, både i din egen og andres blogger.
Gå til den posten du vil linke til, høyreklikk på dato/klokkeslett-feltet og velg “kopier snarvei”.

Deretter brukes det vanlige oppsettet for linking;
<a href=”url”>text</a>
Lim inn snarveien du kopierte i stedet for URL, endre TEXT til det du vil det skal stå i post’en.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s